Skip to content Skip to footer

Diensten - hypotheken

Een huis kopen is een ingrijpende financiële beslissing. U sluit een hypotheek af en gaat daarmee een betalingsverplichting aan van 30 jaar. Een goed hypotheekadvies is uitermate belangrijk omdat het u in de loop van de tijd veel geld kan schelen.

Waarom hypotheekadvies van Consultivas?

Voor een hypotheekadvies ga ik uiterst zorgvuldig te werk. Als huiseigenaar krijgt de klant te maken met allerlei financiële, fiscale en juridische regelgeving. Ik leg uit de wat de klant kan verwachten en wat de gevolgen zijn van de financiën. Om uit te zoeken hoe de hypotheek precies uit moet zien inventariseer ik eerst de persoonlijke en financiële situatie. Maar ook andere inventarisatie is belangrijk zoals de toekomstverwachtingen en toekomst wensen.

Hoe dan verder?

Na een gedegen inventarisatie maak ik een analyse en zoek ik uit wat de wat de beste mogelijkheden zijn en vergelijk ik de hypotheekrentes en voorwaarden van meerdere aanbieders. Vervolgens maak ik verschillende berekeningen om tot een keuze te komen. In het adviesrapport laat ik zien welke oplossingen het meest geschikt zijn.
 
Het advies wordt grondig met de klant doorgesproken en krijgt de klant de tijd om alles goed te overdenken. De klant wordt volledig ontzorgt gedurende het gehele adviestraject. Dit betekent dat naast de contacten met de aanbieder e/o serviceprovider de contacten ook nauw worden onderhouden met de makelaar, taxateur en notaris. De concept aktes en afrekening worden voor passeren altijd gecontroleerd.

Hypotheekvormen

Er bestaan in Nederland verschillende hypotheekvormen. Voor welke vorm u in aanmerking komt, hangt vooral af van de vraag of u uw eerste hypotheek afsluit of al een hypotheek heeft en gaat verhuizen. 

Eerste hypotheek

Als u als starter op de woningmarkt uw eerste hypotheek afsluit, moet u deze binnen 30 jaar volledig aflossen. De aflossing moet bovendien annuïtair of lineaire zijn, dat wil zeggen dat u gedurende de looptijd stap voor stap de hypotheekschuld aflost. Alleen met zo ́n hypotheek komt u in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek voldoen aan die regels.

Verhuizen

Heeft u voor 2013 een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afgesloten en gaat u verhuizen? Dan mag u dezelfde hypotheekvorm behouden, inclusief het recht op hypotheekrenteaftrek. Deze regel geldt alleen voor het oude leenbedrag. Als u een hogere hypotheek nodig heeft, moet u voor het meerdere een extra hypotheek afsluiten. Maar dat deel moet u gedurende de looptijd wel verplicht aflossen. Voor uw nieuwe hypotheek geldt bovendien dat hooguit de helft aflossingsvrij mag zijn.

De verschillende hypotheek vormen

Klik op een regel voor meer informatie

Met de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag af, het aflossingsdeel van de hypotheek blijft dus gedurende de hele looptijd steeds even hoog. Boven op de aflossing betaalt u hypotheekrente over uw totale lening. Dat is in het begin een groot bedrag, want het hele leenbedrag staat dan nog uit. Uw maandlasten zijn dus in het begin hoog. Maar omdat u de hypotheekrente mag aftrekken, heeft u in het begin ook een relatief groot belastingvoordeel. De netto maandlasten vallen daardoor weer iets lager uit.

steeds minder rente betaalt. Doordat het aflossingsdeel even groot blijft, maar het rentedeel kleiner wordt, gaan de totale maandlasten geleidelijk aan omlaag.

Voordelen: 

 1. Gaandeweg de looptijd steeds lagere maandlasten.

 2. De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn lager dan bij een annuïteitenhypotheek.

 3. Hypotheek aan het eind van de looptijd volledig afgelost. 

Nadelen: 

 1. In het begin van de looptijd hoge maandlasten.

Met een annuïteitenhypotheek lost u in het begin van de looptijd weinig af en bestaat het grootste deel van de maandlasten uit rente. Omdat u de hypotheekrente mag aftrekken, profiteert u juist in het begin van een flink belastingvoordeel waardoor de netto maandlasten laag uitvallen.
Naarmate er meer afgelost is, daalt de hypotheekschuld en daardoor betaalt u
steeds minder rente. Tegelijk gaat u iedere maand meer aflossen. Uw bruto
maandlasten blijven daardoor gelijk. Maar omdat u geleidelijk aan minder rente
betaalt, wordt uw belastingvoordeel steeds kleiner. Dat betekent dat uw netto
maandlasten langzaam maar zeker stijgen. 

Voordelen: 

 1. Aan het begin van de looptijd lagere netto maandlasten.
 2. Hypotheek aan het eind van de looptijd volledig afgelost.

Nadelen:

 1. Gaandeweg de looptijd steeds hogere netto maandlasten.
 2. De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek.
 3.  

Met een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af, u betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, maar aan het eind van de looptijd is uw schuld even groot als in het begin. U moet uw hypotheek dan aflossen met uw eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning. Of u sluit een nieuwe hypotheek af, maar of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie van dat moment.
Voor hypotheken die zijn afgesloten na 2013 geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als u binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de aflossingsvrije hypotheek niet het geval. Als uw aflossingsvrije hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag u de hypotheekrente nog wel aftrekken, voor maximaal 30 jaar. Gaat u verhuizen dan mag u deze oude stijl aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% van de woningwaarde zijn. 

Voordelen:

 1. Lage maandlasten.
 2. Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

Nadelen: 

 1. De hypotheekschuld blijft even hoog. U moet het bedrag aan het eind van de looptijd in een keer aflossen.
 2. Geen recht op hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten na 1 januari 2013).

Sinds 2013 mag u de hypotheekrente alleen aftrekken als u binnen 30 jaar de
hypotheek stapsgewijs aflost. Daardoor raakten een aantal hypotheekvormen uit de gratie: de spaarhypotheek, de spaarbankhypotheek en de beleggingshypotheek. Hypotheekverstrekkers bieden deze hypotheken niet meer aan. Had u een van deze hypotheekvormen afgesloten voor 2013, dan gelden voor u nog de oude regels. 
 
Met een spaarhypotheek, spaarbankhypotheek of beleggingshypotheek lost u
gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast bouwt u een kapitaal op door te sparen, te banksparen of te beleggen. Met het opgebouwde kapitaal lost u aan het eind van de looptijd uw hypotheek in één keer af. Met de spaar- en bankspaarhypotheek heeft u de zekerheid dat u aan het eind van de looptijd voldoende gespaard heeft om de hypotheekschuld af te lossen. De resultaten van de beleggingshypotheek zijn onzeker. Die kunnen meevallen of tegenvallen.